Vi leverer tekstiler og produktreklame
som skaper merverdi for deg

Våre verdier

Vi legger stor vekt på våre verdier.

TROVERDIG – Vi skal i alle sammenhenger fremstå som troverdig, ha høy integritet og vise alle våre samarbeidspartnere at vi er til å stole på.

UTFORDRENDE – Vi har fagkunnskap og erfaring til å utfordre kundene våre, og gi dem et best mulig beslutningsgrunnlag.

NYSGJERRIG – Vi skal aldri være fornøyd. Vi skal se til andre bransjer og alltid være på søken etter nye produkter og ideer. Våre samarbeidspartnere skal oppfatte oss som kreative og nytenkende.

ENGASJERT – Engasjement er begeistringen over å løse krevende oppgaver bedre enn andre og dristigheten til å prøve nye veier og utfordre sine kreative evner. Engasjement smitter, gir glede i samarbeid og stimulerer til å finne nye løsninger og dele kunnskap. Engasjement skal gjøre Brandr Gruppen til et selskap i stadig utvikling. Engasjement er en nøkkelfaktor for suksess.

Våre verdier er grunnleggende for kulturen i Brandr Gruppen, og vi gjør vårt beste for å etterleve disse i alt vi gjør.

brandr-vannflakse