Sertifiseringer / Samarbeidspartnere

“Vi forenkler ansvarlighet i leverandørkjeder.”

Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetssikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden. De gjennomfører leverandørkartlegging og leverer rapporter og risikoanalyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedringsarbeid.

Gjennom Factlines og deres nettverk får vi den kompetansen og hjelpen vi trenger til å sikre våre produsenter og produksjoner.

Kartlegging og forbedringer i leverandørkjeden

Eco House driver med løsningsorientert og meningsfull rådgivning

Brandr har brukt Eco House siden 01.01.2019. Vi bruker Eco House for oppfølging av våre underleverandører. På den måten sikrer vi at produktene vi leverer ikke bare tilfredsstiller dagens krav, men også fremtidig lovgivning.

Når spørsmål dukker opp om nye materialer, kjemikalier, miljøkrav og merking er Eco House på vår side. På denne måten hjelper de oss med å kvalitetssikre produkter slik at de oppfyller de lover og regler som gjelder både nasjonalt og internasjonalt

ISO-sertifisert leverandør av tekstil og produktreklame

Brandr er ISO-sertifisert med:

9001 – Kvalitetsstyring | 14001 – Miljøstyring

Våre kunder kan føle seg trygge på at vi forplikter oss til å ivareta deres interesser i utvelgelsen av våre leverandører, og i arbeidet internt i Brandr.

«Godt å få et bevis for systematisk arbeid over tid»
– Arild Hetle, Daglig leder

Vi i Brandr vil at emballasjen fra våre produkter blir til noe nytt. Derfor er vi medlem av Grønn Punkt Norge AS.

Grønn Punkt sørger for at vår emballasje får ta del i flere kretsløp – og etterlater seg så små fotavtrykk i naturen som mulig. Det er sånn vi viser at vi bryr oss.