Vi leverer tekstiler og produktreklame
som skaper merverdi for deg

Samfunnsansvar

Brandr eier ikke produksjonsfabrikker selv, men benytter seg av underleverandører som er eksperter på produksjon av f.eks. termoser, sekker og bekledning. Våre leverandørkjeder er ofte lange og komplekse, og går hele veien fra råvare fram til ferdig produkt. For oss er det en selvfølge at vi produserer våre produkter under forsvarlige forhold, både sikkerhetsmessig, miljømessig og rent etisk. Gjennom Factlines og deres nettverk får vi den kompetansen og hjelpen vi trenger til å sikre våre produsenter og produksjoner.

Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetsikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden. De gjennomfører leverandørkartlegging og leverer rapporter og risikoanalyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedringsarbeid.

miljotiltak-hos-brandr