Vi leverer tekstiler og produktreklame
som skaper merverdi for deg

Samfunnsansvar

ISO-sertifisert leverandør av firmagaver.

Brandr er ISO-sertifisert  med:

 9001 – Kvalitetsstyring
140001 – Miljøstyring

Våre kunder kan føle seg trygge på at
vi forplikter oss til å ivareta deres interesser
i utvelgelsen av våre leverandører,
og i arbeidet internt i Brandr.

«Godt å få et bevis for systematisk arbeid over tid»
– Arild Hetle, Daglig leder

BRANDR skal være bransjeledende på CSR (Corporate Social Responsibility). Med det menes at vi skal ivareta våre kunders interesser på dette området, som omfatter hele produksjonsprosessen av varene vi leverer. Dette er et omfattende arbeid som krever store ressurser og som må tas i betraktning ved vår prissetting. Enkelt sagt; det billigste produktet er sjeldent det som
ivaretar våre kunders interesser på best mulig måte. Vi forplikter oss til å finne det produktet som egner seg best, til den beste prisen.

I dagens samfunn er det et overforbruk av produkter, og vår bransje har
i mange år bidratt til å tilby slike produkter. For Brandr er det viktig
å utfordre kunden på nettopp disse områdene.

• Er produktet av god kvalitet
• Vil produktet treffe målgruppen og bli brukt
• Vil opplevelsen av produktet være av en slik art at mottaker ønsker
å ta vare på det. Med andre ord, har produktet lang levetid
• Der Brandr ser at det er en miljøfordel, vil Brandr alltid foreslå dette.

SUPPLY CHAIN COMPLIANCE

I Brandr stiller vi strenge krav til våre leverandører. For å sikre oss at våre leverandører leverer produkter som tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale lovkrav, er vi på lag med de beste i bransjen.

Brandr Gruppen AS har siden 2017 brukt Factlines digitale verktøy for å etterleve prossessene I vår CSR leverandørkjede. Brandr Gruppen har implementert etiske retningslinjer og gjennomført samfunnsansvarrapportering, risikovurderinger og korrigerende handlingsplaner.

Gjennom en profesjonell samarbeidspartner får vi en effektiv evaluering og kartlegging av våre leverandører, fokus på de viktigste riskoområdene og til slutt en rapport og dokumentasjon på den jobben som er gjort og en videre handlingsplan.

Vi forenkler ansvarlighet i leverandørkjeder

Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetssikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden. De gjennomfører leverandørkartlegging og leverer rapporter og risikoanalyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedringsarbeid.

Gjennom Factlines og deres nettverk får vi den kompetansen og hjelpen vi trenger til å sikre våre produsenter og produksjoner.

FACTLINES HJELPER VIRKSOMHETER MED KARTLEGGING OG FORBEDRINGER I LEVERANDØRKJEDEN

– BRANDR benytter ressurser med faglig tyngde og trygghet slik at vi kan levere ærlige produkter til våre kunder.

COMPLIANCE MANAGEMENT

Når vi skal selge faste produkter, er det flere omfattende regelverk som gjelder. Et regelverk som endres kontinuerlig. Gjennom nærmere 50 års bransjeerfaring vet vi hvor viktig det er å ha profesjonell hjelp til dette.

Brandr har brukt Eco House siden 01.01.2019. Vi bruker Eco House for oppfølging av våre underleverandører. På den måten sikrer vi at produktene vi leverer ikke bare tilfredsstiller dagens krav, men også fremtidig lovgivning.

Når spørsmål dukker opp om nye materialer, kjemikalier, miljøkrav og merking er Eco House på vår side. På denne måten hjelper de oss med å kvalitetssikre produkter slik at de oppfyller de lover og regler som gjelder både nasjonalt og internasjonalt

ECO HOUSE DRIVER MED LØSNINGSORIENTERET OG MENINGSFULL RÅDGIVNING

Vi i Brandr vil at emballasjen fra våre produkter blir til noe nytt.

Derfor er vi medlem av Grønn Punkt Norge AS.

Grønn Punkt sørger for at vår emballasje får ta del i flere kretsløp – og etterlater seg så små fotavtrykk i naturen som mulig.

Det er sånn vi viser at vi bryr oss.