Fake News

Det har skjedd en revolusjon i produktmedia-bransjen de siste fem årene. Da vi startet Brandr for seks år siden, var vi tidlig ute med å tilby miljøvennlige produkter. Alle var positive, men nesten ingen ville betale de ekstra kronene det kostet.

I dag er miljøvennlige profilartikler blitt noe alle våre kunder har et forhold til. Men hva har egentlig forandret seg? Betalingsviljen har steget i takt med en økende bevissthet. Og med det har utvalget av produkter med falske miljøalibi skutt i været.

 «Greenwashing is the practice of making an unsubstantiated or misleading claim about the environmental benefits of a product, service, technology or company practice. Greenwashing can make a company appear to be more environmentally friendly than it really is.» – Kilde: Ecohouse, 2019

For å hjelpe kundene våre til å ta valg som har en reell betydning for miljøet, har vi laget følgende sjekkpunkter for oss selv: 

  1. Vi selger ikke produkter uten en reell bruksverdi for kundene våre. Profilartikler som havner i skuffen er dårlig miljøvalg.
  2. Vi selger ikke miljøvennlige produkter som vi ikke har dokumentasjon på.
  3. Vi forsøker alltid å minimere bruken av emballasje, men vet også at dersom vi ikke emballerer skikkelig på sendinger som går over verdenshavene, kan det resultere i brekkasje og ubrukelige produkter. Bevissthet rundt dette er viktig.
  4. Kvalitet, design og levetid er viktige parametere for bærekraft. Et produkt som mottakeren er glad for, bruker lengre og kan rengjøre uten problemer, er i mye større grad et miljøprodukt enn et produkt som havner i restavfallet etter en uke – uansett hvor bærekraftige materialer det er laget av.
  5. Det er vårt ansvar å forstå sammenhengen mellom teori og praksis: Om plastflasken er nedbrytbar, men egnede gjenbruksstasjoner ikke finnes i det markedet den selges i, er miljøgevinsten liten. Da er det vår jobb å vite hvilken flaske du skal velge.

Egentlig er ingenting forandret. Fagkunnskap er fortsatt det sikreste kortet. Kunnskap om det som egentlig betyr noe, som gjør en forskjell. Brandr er fagkunnskap, vi hjelper deg.

Del gjerne:

Vi er her for deg!

Har du flere spørsmål eller trenger vår hjelp, er vi her for deg.